Svensk sektion

 

 

 

 

Skärgårdssektionen

 

 

Vi är en sektion i Åbonejdens reumaförening som har svenskspråkig verksamhet. Hos oss kan du få stöd och råd om du har insjuknat i en reumatisk sjukdom. På våra möten träffar du andra med liknande sjukdomar och kan få kamratsstöd i gruppen. Vi är verksamma i Pargas. Om du är intresserad av vår verksamhet ta kontakt eller kom med i gruppen!

Vi annonserar i Pargas Kungörelser "föreningsnytt"!

Kontaktperson

 Eja Gerkman, 040 523 6988

 Heddy Karlsson, 0400 909 567

Reumaförbundets gratulations och kondoleansadresser finns att få av Eja Gerkman 040 523 6988