Svensk sektion

 

 

 

 

Skärgårdssektionen

 

 

Vi är en sektion i Åbonejdens reumaförening som har svenskspråkig verksamhet. Hos oss kan du få stöd och råd om du har insjuknat i en reumatisk sjukdom. På våra möten träffar du andra med liknande sjukdomar och kan få kamratsstöd i gruppen. Vi är verksamma i Pargas. Om du är intresserad av vår verksamhet ta kontakt eller kom med i gruppen!

Vi annonserar i Pargas Kungörelser "föreningsnytt"!

Ansvarsperson

 Siv Lindbom, 045 222 5099, e-post: siv.lindbom@gmail.com

 Eja Gerkman, 040 523 6988

 Heddy Karlsson, 0400 909 567

Reumaförbundets gratulations och kondoleansadresser finns att få av Eja Gerkman 040 523 6988 och av Siv Lindbom 045 222 5099.