Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on ihmisen kokonaisvaltaisesti huomioiva fysioterapian erikoistumisala, joka perustuu kehon ja mielen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen. Terapiassa ymmärretään kehon ja mielen muodostava kokonaisuus ja vuorovaikutus. Fyysiset tuntemukset vaikuttavat mielialaan, tunteisiin ja ajatuksiin ja heijastuvat liikkumiseen sekä kokemukseen omasta kehosta.

Keskeistä psykofyysisessä fysioterapiassa on kehon ja mielen erottamaton yhteys, fysioterapeutin ja asiakkaan vuorovaikutuksen laatu sekä asiakkaan kokemuksellinen oppiminen. Terapian sisältö suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tavoitteiden ja voimavarojen mukaan. Psykofyysinen fysioterapia pyrkii löytämään vaikeasti selitettävien oireiden syyt. Menettelytapoina käytetään mm. hengitykseen, rentoutumiseen ja kivun lievittymiseen johtavia harjoitteita.

Hoitomuodosta hyötyvät lapset, nuoret ja aikuiset, jotka kärsivät esimerkiksi:

  • pitkittyneistä kiputiloista
  • ahdistuneisuudesta, jännittyneisyydestä tai paniikkioireista
  • stressistä, uupumuksesta tai masennuksesta
  • kehonkuvan häiriöistä
  • unettomuudesta
  • perusliikkumisen ja kehon hahmottamisen vaikeuksista
  • hengitykseen liittyvästä oireilusta
  • toimintakyvyn heikkenemisestä