Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapiassa terapiaa toteutetaan lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Leikin ja iloisen tekemisen avulla fysioterapeutti auttaa lasta oppimaan uusia motorisia taitoja ja saavuttamaan mahdollisimman hyvän toimintakyvyn. Fysioterapiassa käytössä on monipuolisesti erilaisia virikkeitä ja terapiavälineitä. Kuntoutuksessa käytettävien menetelmien valintaan vaikuttavat lähettävän tahon asettamat tavoitteet sekä lapsen henkilökohtaiset tarpeet ja perheen voimavarat.

Lasten ja nuorten terapiassa korostuu yhteistyön merkitys eri ammattialojen sekä lapsen lähihenkilöiden kanssa. Lähihenkilöiden ohjaus lapsen motorisen kehityksen ja toimintakyvyn tukemiseksi on tärkeä osa työtämme.