Reumatroppi hanke

Reumaliiton Reumatroppi-hankkeessa tutkitaan, etsitään ja kokeillaan erilaisia tapoja, "troppeja",  reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseksi.


Reumatroppi on STEA:n rahoittama kolmivuotinen hanke, joka käynnistyi maaliskuussa 2020. Reumatroppi-hankkeella pyritään lisäämään reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden henkilöiden hyvinvointia ja kykyä pärjätä oman sairautensa kanssa. Tavoitteena on aktivoida ryhmätoimintaan osallistujia ja parantaa heidän osallisuuttaan, toimijuuttaan ja elämänlaatuaan. 

Lue lisää hankkeesta täältä.


Reumatroppia lukuina