Vertaistoiminta

Koulutetut tukihenkilöt / vertaistoimijat

Helin Johanna040 513 6616lastenreuma, nivelreuma
Kallioniemi Pirjo040 565 1435nivelreuma
Tuusa Marjo0400 824 868nivelreuma        


Koulutetut kokemuskouluttajat

Helin Johanna040 513 6616lastenreuma, nivelreuma
Lehto Katja040 562 2374lastenreuma, nivelreuma